Chuang-Yi Huang "Joy"

Educational Background
  • B.S. of Sciences in Microbiology, 2006
    Oregon State University
  • B.S. of Sciences in Medical Technology, 2000
    Tainan, Taiwan

Hometown: Tainan, Taiwan
Taiwan